Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

 

               Pazarlama ve Reklamcılık

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

 

Dersler İçin tıklayınız...

 

Misyon :Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programını amacı özel sektör ve kamu kuruluşlarında her geçen gün artan önemi halkla ilişkiler departmanlarına ,reklam ve tanıtım faaliyetlerini organize edebilecek ,pazarlama bölümüne destek verebilecek,teknik becerisi yüksek ve donanımlı ,nitelikli halkla ilişkiler insan kaynağını yetiştirmeyi gerekli kıldırmaktadır.Bir başka ifade ile özel ve kamu sektöründe çalıştığı kurumun tanıtımı ,kurum etkinliklerinin duyurulması ,kurumla ilgili çeşitli ilişkilerin kurulması,toplantı, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi faaliyetlerinde görev üstlenebilecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sağlayabilmektir.

     Günümüzde yaşanan konjoktürel  gelişmeler işletmeleri çevrelerine karşı daha hassas hale getirmektedir.Değişimler sonucu sadece kamunun değil ,toplumun her kesimindeki kurum ve kuruluşların enformasyona duyduğu ihtiyacı arttırmıştır.Bu durum iletişim olgusunu ön plana çıkarırken özel,kamu ve kar amacı gütmeyen sektörlerde bilgiye ulaşmanın ve ulaşılan bilgilerin ilgili paydaşlara aktarmanın önemi halkla ilişkiler faaliyetlerine duyulan gereksinimi arttırmıştır.Bu sayede halkla ilişkiler  kurum ile paydaşlar arasında bir köprü vazifesi görebilecektir.

 

     Kariyer Olanakları: Yüksekokulumuz  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrenciler kamu yönetimi veya özel işletmelerin tanıtım birimlerinde,halkla ilişkiler departmanlarında ,pazarlama ve satış departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu olarak çalışabilecekleri gibi reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

     DGS ile devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

 

                   Program Öğretim Elemanları

     

 Ad-Soyad  E-POSTA  Telefon
Öğr.Gör.Dr. Gürkan ÇİL (Bölüm Başkanı) gurkancilcomu.edu.tr 0286 773 25 12 - 129 

Öğr.Gör.Sinem POLAT 

polatsinemhotmail.com r

0286 773 25 12-147

Öğr.Gör.İbrahim KOÇ   ikoccomu.edu.tr  0286 773 25 12-137 
Dr.Öğr.Üyesi Nevriye AYAS (Emekli)  nayascomu.edu.t 0286 773 25 12-130 

 

 

     HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI MEZUNLARININ DGS BAŞARISI

     

 ADI-SOYADI                                               KONU                            YERLEŞTİĞİ OKUL ADI                                                     
Havva GÖK DGS 2018 Yalova Üniversitesi-İletişim Sanatları
FİLİZ ÇEKİN  DGS 2018  Açıköğretim Fakültesi- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
NİLDEM ARAR DGS 2018 Açıköğretim Fakültesi- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
ÖMER ALAN DGS 2018 Uşak Üniversitesi- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
GÖZDE GÖKDUMAN DGS 2018 İzmir Yaşar Üniversitesi- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
BİLAL AHMET MALGİR DGS 2018 Çukurova Üniversitesi-İşletişim Fakültesi-İletişim Bilimleri
MUHAMMET ERHAN KAHRAMAN DGS 2018 Gümüşhane Üniversitesi-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ÖMER FARUK SALMAN DGS 2018 Atatürk Üniversitesi-Halkla İlişkiler
Taha SARSIK DGS 2017 İstanbul Üniversitesi - Açık ve Uzaktan Eğitim
Aygül CEBE DGS 2017 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Eda OSMANOĞLU DGS 2017 Cumhuriyet Üniversitesi
Yücel ÇEKİL DGS 2017 Açıköğretim Fakültesi
Esra ER   Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi-Kamu Yönetimi
 YELİZ   ÇEVİK  DGS 2014  ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 UĞUR TAŞKİT  DGS 2014  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi /Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)                                                                            
 BURAK YAZICI  DGS 2014  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi /Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)   
 UĞUR SERTEL  DGS 2014  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
 ÖZGE DEMİREL  DGS 2014  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler (İngilizce)
 ZEYNEP YILMAZTÜRK   DGS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)        
 TUĞÇE TAŞKIRAN  DGS 2014  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)