Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

ORMANCILIK ve ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI 

Programın Amacı:

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı'nın amacı; öncelikle, giderek önem kazanan odun dışı orman ürünlerinin işlendiği ve ticaretinin yapıldığı işletmeciliği, bilimsel bir temele dayanarak yapacak; ayrıca, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığının sık sık gündeme getirdiği bu özel konuda çalışan orman mühendislerine, ziraat mühendislerine, eczacılara, doktorlara ve biyologlara yardımcı olabilecek ara eleman yetiştirmektir.

Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar

Odun Dışı Orman Ürünleri Programının müfredat planı, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tabiat Parkları, Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik ve Biyosfer Rezervler ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletme ormanlarında, tıbbi ve aromatik bitkileri işleyen özel sektörde ve özel süs bitkisi işletmelerinde ihtiyaç duyulan ara elemanlar (teknikerler) için gerekli, teorik dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Gereken Nitelikler

Ormancılık biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik bilimleri içerdiğinden, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin temel bilimlere ilgisi olmalı, görev bölgesindeki yerel halkla çalışabilmeli, ve açık arazide çalışmayı sevmelidir.

Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını, bitirenlere "Ön Lisans Diploması ve "Odun Dışı Orman Ürünleri Teknikeri" unvanı verilir.

Mezunların Çalışma Alanları

Ormancılık ve Orman Ürünleri Teknikerleri, özellikle odun dışı orman ürünlerinin işlendiği ve ticaretinin yapıldığı özel veya kamu sektörü işletmelerinde, TC Çevre ve Orman Bakanlığının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde, teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, potansiyel bitkisel kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi bağlamında hazırlanacak projelerde, özellikle arazi aşamalarını oluşturan etüt ve envanter çalışmalarını üstlenebilirler.

Kariyer İmkanı

Bu programdan mezun olanlar, gerekli şartları sağladıkları taktirde, Orman, Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş imkanına sahiptir.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilecekleri alanlar

  • Orman Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
  • Karayolları Genel Müdürlüğü,
  • Özel ormancılık bürolarında,
  • Peyzaj firmalarında,
  • Özel fidanlıklarında,
  • Ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda
  • Sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde
  • Etüt ve envanter çalışmalarında görev alabileceklerdir.
  • Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

 

ORMANCILIK ve ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI  AKADEMİK KADROSU

AD-SOYAD E-POSTA TELEFON
Doç. Dr. Ümit ACAR umitacarcomu.edu.tr 0286 773 25 12-152

Dr.Öğr.Üyesi Emrah Tagi ERTUĞRUL (Bölüm Başkanı)

emrahertugrulcomu.edu.tr 0286 773 25 12-180
Öğr. Gör. Özgür GÜNER ozgurgunercomu.edu.tr 0286 773 25 12-182
Dr. Öğr. Üyesi Sevan AĞDAMAR sevanagdamarcomu.edu.tr 0286 773 25 12-152

 

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)