Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Misyon :

Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarındaki çocuklarla yakından ilgilenen çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon:

Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, çocukların bütünsel gelişimine yönelik eğitimin yanında onlara müzik resim, drama, jimnastik gibi eğitimleri verebilen, demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş çocuk gelişimi uzmanları yetiştiren bir bölüm olmak.

Hedefleri:

Ülkenin geleceğine yön verecek çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimlerinin ve eğitimlerinin önemini bilen, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım ve eğitim alanlarında kullanabilen, mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, çocuk gelişimi, bakım, sağlık ve eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları, eğitimi yönlendiren teknoloji ve politikaları izleyebilen, çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sorunları tanımlayabilen ve çözüm üretimine destek verebilen, yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki alanda kendini geliştirebilen, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen, eğitim ve sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi programı mezunlarının istihdam edilebileceği kamu kurumları:

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumları,
  • Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde,
  • Rehabilitasyon Merkezlerinde,
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda,
  • Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde

 

Program mezunlarının kamu sektörü yanında özel sektördeki istihdam olanakları:

  • Özel eğitim kurumları, 
  • Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının hazırlanması ve yürütülmesiyle ilgili olarak medya kuruluşlarında
  • Çocuk tiyatroları ve çocuk filmlerinde
  • Çocuklara yönelik kitap, dergi ve gazete gibi yayınların hazırlanması ile ilgili yayın kuruluşlarında

 

Öğrencilerin Sahip Olacağı Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler:

Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış bireyler olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne, Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı, olarak çalışabilme imkanları olmaktadır.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Programı başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılacak Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına devam edebilirler. 

 

Çocuk Gelişimi Programı Akademik Kadrosu

 

AD-SOYAD

E-POSTA

TELEFON

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖNOL

merveonolcomu.edu.tr

 

Öğr.Gör. İsmail SABAH(Bölüm Başkanı)

ismailsabahcomu.edu.tr

0286 773 25 12-136

Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞAHİN

mervesahincomu.edu.tr

0286 773 25 12-126

Öğr. Gör. Meltem EVİN

meltemevincomu.edu.tr

0286 773 25 12 135

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)