Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Komisyonlar
Kalite Güvence Komisyonu
Kalite Güvence Web Sorumlusu
Akreditasyon Komisyonu
Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu
Mezuniyet Kriterleri Belirleme Komisyonu
Risk Değerlendirme Komisyonu
İç Kontrol Komisyonu
Staj Komisyonu
Oryantasyon Komisyonu
İdari İşler ve İş Akış Şemaları
Halkla İlişkiler Komisyonu
Üniversite Sanayi İş Birliği Komisyonu

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)