Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2020

2021

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

 

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi (Örnek Ek Belge)

 

Akademik Performans

 

Faaliyet Raporu

 

Öz Değerlendirme Raporu

2019

2020
2021
2022
Özdeğerlendirme Raporu Kontrol Raporları   

2020

2021

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

ÇOMÜ KİDR Hazırlama Kılavuzu

YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu V.2.1

 

2020

2021

 

KİDR Kontrol

2021

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)