Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Bayramiç ve Lapseki MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri/Laboratuvar Teknolojisi İç ve Dış Paydaş Toplantısı

Bayramiç ve Lapseki MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri/Laboratuvar Teknolojisi İç ve Dış Paydaş Toplantısı

 

17/03/2022 Perşembe günü saat 13:00’de Lapseki MYO Laboratuvar Teknolojisi Programı koordinatörlüğünde Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri/Laboratuvar Teknolojisi Programı İç ve Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya her iki MYO’nun Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanları Doç. Dr. Pınar ILGIN, Doç. Dr. Başar UYMAZ TEZEL; öğretim elemanları Dr. Öğr. Gör. Merve DANIŞMAN, Öğr. Gör. Elif DİNCER ALBAYRAK; iç paydaş olarak I. ve II. sınıf öğrencileri Menekşe Nur TÜRKMEN, Ali BAYRAM, Emral EMİNOĞLU Bengü ZENGİN; mezun öğrenciler Aynur İNCE ve Elif BALIN ile dış paydaş olarak Yüksek Gıda Mühendisi Gamze ÇELİK (Çağın-Et Ürünleri) katılmıştır.

Toplantıda Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Kurulu (MEYOK) tarafından alınan kararlar doğrultusunda, her iki MYO’daki Laboratuvar Teknolojisi Programlarının eğitim öğretim planlarının birlikteliğinin sağlanması amacıyla dersler ve AKTS kredileri eşitlenerek ve ortak seçmeli ders havuzu genişletilerek hazırlanan eğitim öğretim planı taslağı iç ve dış paydaşların görüşlerine sunulmuştur. İç paydaş ve dış paydaşlardan öneri ve taleplerin alınmasıyla toplantı tamamlanmıştır.

 

Toplantı kaydına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://comuedutr.sharepoint.com/sites/MEYOKPaydaToplants/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMEYOKPaydaToplants%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FMEYOK%5FLaboratuvar%20Teknolojisi%20Program%C4%B1%5FPayda%C5%9F%20Toplant%C4%B1s%C4%B1%2D20220317%5F131505%2DMeeting%20Recording%2Emp4&parent=%2Fsites%2FMEYOKPaydaToplants%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)