Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

UZAKTAN ÖĞRETİM İLE DERSLERE DEVAM EDİLMESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Değerli Öğretim Elemanları ve Öğrencilerimiz,

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 19.03.2020 tarihli yazısı ve 18.03.2020 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere, yeterli altyapısı olan üniversitelerin Covid-19 salgını geçene kadar “Uzaktan Eğitim” ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilecekleri karara bağlanmıştır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, uzaktan eğitim-öğretim için gerekli altyapı imkânlarımız bulunmakta olup, bunun ile ilgili hazırlık ve düzenleme çalışmalarını yürütmekteyiz. Üniversitemiz Senatosunun 20.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği 23.03.2020 tarihinden itibaren teorik dersler ve derslerin teorik kısımları asenkron (eş zamanlı olmayan) ve 30.03.2020 tarihinden itibaren ise senkron (eş zamanlı) olarak uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanacaktır. Bu süreç içerisinde, uzaktan eğitim-öğretim ile yapılamayacak olan uygulama ve benzeri yüz yüze yapılması gereken derslerin, bahar yarıyılının bitiminde yoğunlaştırılmış “Yaz Öğretimi” olarak yapılması planlanmıştır. Her akademik birim, yoğunlaştırılmış “Yaz Öğretimi” ve “Yaz Stajlarını” akademik kurullarında planlayacaklardır. 

Konuyla ilgili tüm detaylar, hem web sayfamız üzerinden hem de ÜBYS üzerinden duyurulacaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)