Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

STAJ İŞLEMLERİ (2021-2022 YILI)

STAJ İŞLEMLERİ (2021-2022 YILI)

 “Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yapılacak ‘Zorunlu Yaz Stajı’ Uygulaması, başvuru ve staj tarihleri;

Staj Başvuru Tarihleri

Başlangıç:      10.01.2022

Bitiş:               17.06.2022

 

Staj Tarihleri:

Başlangıç:      18.07.2022

Bitiş:               26.08.2022

 

 

 

İşyerinde Yüz Yüze Staj Yapacak Öğrenciler İçin Başvuru Formları, Teslim Evrakları ve Staj Dosyası

Staj Belge / Formları

Yapılması Gereken İşlemler

 

Beyan Formu için tıklayınız...

Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1) için tıklayınız…

(Düzenlenmesi Zorunludur)

 

(En geç 30 Nisan 2021 tarihinde Bayramiç Meslek Yüksekokulunda olacak şekilde kargo ile gönderilecektir)

1- Önce Staj Yerine Onaylatılacak

2-Öğrenci Danışmanına, Program Staj Koordinatörüne ve MYSEUK Başkanına onaylatılacak.

İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu (Ek-2) için tıklayınız… 

İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Ek-3) için tıklayınız…

(3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasları doğrultusunda, bu ödemeden faydalanmak isteyen işyerlerinde staj yapılacaksa Düzenlenmesi Zorunludur)

 

(En geç 17 Haziran 2022 tarihinde Bayramiç Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.)

1-Bu belgeler stajyeri ve stajyer öğrenci ile ilgilidir.

2-Islak imzalı 1’er nüshası öğrenci işlerine teslim edilecektir.

Staj Dosyası Kapağı (Ek-8) için tıklayınız…

Günlük Staj Raporu (Ek-9) için tıklayınız…

Staj Çalışması Günlük Devam Çizelgesi (Ek-10) için tıklayınız…

Staj Sicil Fişi (Ek-7) için tıklayınız…

Staj Değerlendirme Formu (Ek-6) için tıklayınız…

Staj Dosyası ve Ekleri Teslim Formu (Ek-5) için tıklayınız…

 

(Düzenlenmesi Zorunludur.)

1-Ek-8 ve Ek-9’u öğrenci düzenleyecektir.

2-Ek-10’u ve Ek-7’yi staj yeri düzenlemelidir.

3-Ek-6’yı öğrenci danışmanı ve program staj koordinatörü değerlendirecektir.

4-Ek-5’i öğrenci düzenleyecektir.

 

 

NOT: Belge ve formların ilgili kısımlarında staj yeri kaşesi/mührü ve yetkili ad/soyad imzası unutulmamalıdır.

Staj Muafiyet Formu (Ek-4) için tıklayınız…

Çalışma Belgesi (Ek-11) için tıklayınız…

Ayrılış Formu (Ek-12) için tıklayınız…

Sigorta Prim Formu( Ek-13) için tıklayınız…

Öğrencinin Sigorta Priminin Yatırıldığına Dair Belge (Ek-14, %1) için tıklayınız…

Öğrencinin Sigorta Priminin Yatırıldığına Dair Belge (Ek-14, %5) için tıklayınız…

(Gerekirse Düzenlenecektir.)

1-Ek-4, Ek-11, Ek-12, Ek-13 ve Ek-14 belge / formlarından biri veya birden fazlası gerektiği takdirde düzenlenecektir.

 

NOT: Ek-14’teki 2 formdan yalnızca 1’i, staj yerinin talep etmesi halinde düzenlenecektir.

 

Gerekli Evraklara üzerine tıklayarak ulaştıktan sonra doldurabilirsiniz.

 

  • STAJLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

2. Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1) (tıklayınız…) onaylanıp stajla ilgili işlemleri başlatılan öğrencilerden stajını tamamlamayanların ve stajına başlamayanların mutlaka Yüksekokulumuza dilekçe ile durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

3. Staj Dosyanızdaki ve belgelerinizdeki staj yeri, staj tarihleri ve diğer bilgilerin Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formundaki bilgilerle aynı olmasına dikkat ediniz.

4. Stajla ilgili belgelerde ve dosyada karalama, şeritle ve benzeri araç gereçlerle düzeltme gibi işlemler yapılmamalı ve bilgilerin tam ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.

5. Staj dosyasındaki ve belgelerindeki staj yerinin kaşesinin ya da mührünün tam ve açıklayıcı olmasına (staj yerinin adı, unvanı, adresi, telefonu, vergi numarası, mersis numarası gibi bilgileri içermeli) ve imzaların tam olmasına dikkat edilmelidir. Staj dosyasındaki ve belgelerindeki “tasdik eden yetkilinin adı-soyadı, görevi-ünvanı, imza-mühür” gibi bilgilerinin tam ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.

6. Staj yeriyle ilgili unvan, adres, kaşe vb. konulardaki bilgi değişikliklerini, programınızın staj koordinatörüne ve Bayramiç MYO öğrenci işlerine dilekçe ile bildiriniz.

7. Stajınızla ilgili söz konusu olabilecek bilgi güncellemesi, ek bilgi, değişiklik vb. konuları Bayramiç MYO web sayfasından ve okulumuzdaki program panolarından takip ediniz.

9. Stajınızla ilgili konularda programınızın staj koordinatörü ile görüşünüz.

10. Stajı biten öğrencilerimizin Staj Belge/Formlarının ve Staj Dosyasının teslim tarihi duyurulacaktır.

DEVLET KATKISI

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25'inci maddesinde, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez, hükmü bulunmaktadır."

HÜKÜM GEREĞİ BU ŞEKİLDE ÖDEME YAPAN İŞLETMELERE DEVLET KATKISI YAPILACAKTIR.   

BU BAĞLAMDA KAMU KURUMU OLMAYAN BİR İŞLETMEDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN "İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (EK-2)"NU 2 NÜSHA OLARAK DOLDURUP İMZALATARAK 1 NÜSHASINI EN GEÇ STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇERİSİNDE MESLEK YÜKSEKOKULUMUZA ULAŞTIRMALARI, DİĞER NÜSHASINI STAJ YAPACAKLARI İŞLETMEYE VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.;

İŞLETMELER EĞER ÜCRET ÖDEYECEKLERSE ÖDEDİKLERİ ÜCRETLERE DAİR DEKONT BORDRO VB. BELGEYİ EN GEÇ, AYIN 10'UNA KADAR YÜKSEKOKULUMUZA ULAŞTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)