Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

İdari Kadro

                                           

                                              İDARİ PERSONELİMİZ

  İSİM ÜNVAN  İÇ HAT  E-POSTA ADRESİ 
Zeynep ADALI  Yüksekokul Sekreteri  154 ztaskinercomu.edu.tr
                  İsmail ARSLAN                Teknisyen     213  iarslancomu.edu.tr
               Turan KİPER                        Memur             Santral    tkipercomu.edu.tr
           İmran TETİK                            Memur (Öğrenci İşleri)                 206   imrancomu.edu.tr
Melih ASAROĞLU           Memur (Öğrenci İşleri)         201 melihascomu.edu.tr