Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Değerlendirme Raporları

Değerlendirme Raporları

Ekler

Bayramiç Meslek Yüksekokulu Kurum İçi Değerlendirme Raporu.pdf
Bitkisel ve Hayvansal Bölümü Kurum İçi Değerlendirme Raporu.pdf
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz. Bölümü Krum İçi Değerlendirme Raporu.pdf
Gıda İşleme Bölümü 2018- Kurum İçi Değerlendirme Raporu.pdf
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Kurum İçi Değerlendirme Raporu.pdf
Yönetim ve Organizasyon Bölümü -Kurum İçi Değerlendirme Raporu.pdf