BAH«E TARIMI PROGRAMI
   Bahçe Tarımı Programı'nda iki yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere; meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, örtü altı ve mantar yetiştiriciliği alanlarında tarımı yapılan bitkilerin yetiştirme, çoğaltma, hasat ve depolama teknikleri konularında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.
   Program dersleri bahçe bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri hastalık ve zararlıları, mantar yetiştirme tekniği ile mantar yetiştiriciliği hastalık ve zararlıları temel konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik derslerden elde edilen bilgileri uygulama olanağına sahip olmaktadır.
   Yüksekokul bünyesinde, öğrencilerin teorik derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarabilecekleri 2 adet 12'şer metrekare alçak tünel, iki adet 330 metrekare üretim serası, 500 metrekare elma ve şeftali bahçesi ile 350 metrekare bağ alanımız,400 metre kare zeytin bahçemiz, 800 metre kare sebze yetiştiriciliği alanımız bulunmaktadır. Haftada 4 saat uygulama yapılmaktadır.
Bahçe Tarımı programından mezun olan öğrenciler devlet kuruluşlarında Tekniker olarak çalışabilmekte, bunun yanında özel sektörün değişik birimlerinde de görev alabilmektedir. Bahçe Tarımı, hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından her zaman gereksinim duyulan bir meslektir.
Mezunların Alacağı Unvanlar, İstihdam Alanları
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara 'Bahçe Tarımı  Ön Lisans Diploması'  verilir. Bahçe tarımı teknikeri; meyve ve sebze bahçelerinde, seralarda, ağaçların ve bitkilerin sağlıklı bir biçimde yetiştirilmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için bilimsel yöntemlerle fide ve fidan üretimi, bahçe tesisi ve planlaması,  budama, gübreleme, ilaçlama ve hasat yöntemlerinin uygulanmasında görev yapar.
Bahçe tarımı ön lisans programını  başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerine dikey geçiş yapabilirler. Bahçe tarımı teknikerleri kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait fidancılık, seracılık ve yetiştiricilik alanlarında, meyve ve sebze üretim birimlerinde çalışabildikleri gibi kendi özel bahçe ve seralarında da bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player