Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Tarihçe


Bayramiç sınırları içinde kalan bazı eski yerleşim merkezlerinden edinilen bilgiler, yörenin geçmiş çağlarda Troya Krallığı'nın sınırları içinde bulunduğunu göstermektedir. Bu merkezlerin en önemlilerinden biri Troas bölgesinde, Skamandros (Eski Menderes) Çayı vadisindeki Skepsis'tir(Evciler).Skepsis eski bir Aiolia yerleşim yeridir. Yine Troas bölgesinde bulunan ve Kimealılaarın kurduğu bir koloni olan Kebren de (Akpınar) ilçenin önemli antik merkezlerindendir. Burası İÖ. 400'de Pers egemenliğine geçti. Sonraları Spartalı komutan Karidemos'un işgal ettiği kent İÖ. 360'da yeniden Perslerin denetimine geçti. Kent halkının bir süre sonra gitgide zenginleşen Alexsandria Troas kentine göç etmesi sonucu Kebren eski önemini yitirdi. Kent surlarıyla akropolis varlığını bugüne değin sürdürebilmiştir.