Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Gezelim & Görelim

Ayazma
 

resim138517Bayramiç ilçesi, Evciler köyünden sonra 5 km. mesafededir. Kazdağına özgü uzun ağaçları, gürül gürül akan soğuk suları ve piknik yerleri ile Çanakkale ilinin en güzel mesire yerlerinden birisidir.Kazdağında (Ayazma) her yıl Ağustos ayı içinde geleneksel Kazdağı güzellik yarışması düzenlenmektedir.
Edremit'in Güre köyünde Sarıkız adında çok güzel, iyi yürekli yardımsever bir kız yaşardı. Onu çekemeyenlerin iftiraları sonucu babası Sarıkız'ı 5-10 kazla birlikte Kazdağına bırakır. Uzun bir zaman sonra baba kızını görmeye gelir. Dağda abdest almak için kızından su ister. Sarıkız dağın tepesinden elini körfeze uzatarak tasını doldurunca kızının erdiğini anlar. Sırrı anlaşılınca Sarıkız oracıkta can verir. Buna üzülen babası da başka bir tepede can verir. Bu rivayete göre İda dağı, Kazdağı , dağın doruğu Sarıkız tepesi, babasının öldüğü yer de Baba dağı diye anılır.
 

resim422157HADIMOĞLU KONAĞI
 

resim488693Bayramiç'in uzun süre sancaktarlığını yapan Hadımoğulları tarafından inşa ettirilen bu güzel Türk evi "Hadımoğlu Konağı" olarak bilinmektedir. Batıdaki sokağa bakan cephesi büyük boyutlu kesme taşlardan ve penceresiz yapıldığı için de halk arasında Hadımoğlu Şatosu olarak anılmaktadır. 17. yüzyılda Konya'nın Hadim kasabasından gelerek, bayramiç'e yerleşen Mustafa ve Ahmet isimli iki kardeş burada dabaklık yapmaya başlamışlardır. Kısa bir sürede zengin olan kardeşler, zamanın hükümetinden Bayramiç sancaktarlığını almışlardır. Hadimoğlu konağı, bu sancaktar kardeşlerden kalan ve günümüze kadar fazla tahrip olmadan gelebilen en güzel sivil mimarlık örneklerinden biridir.
Binanın bazı yerlerinde Bayramiç ilçesine 14 km. uzaklıkta yer alan Kurşunlu tepe üzerinde Skepsiz Antik kentinden gelen mimari parçalar dekorasyon unsuru olarak kullanılmıştır. İç ve dış cepheler tamamen resim, fresk, alçı süsleme ve ahşap oymalarla tezyin edilmiştir. 1973 yılında, bina, varislerden hazinece satın alınmış, bilahare Kültür Bakanlığına devredilmiştir. 1996 yılında Bayramiç Kaymakamlığına tahsis edilen konak, Türk Evi-Etnografya Müzesi olarak Çanakkale Valiliğince gösterime arzedilip, Bayramiç halkına armağan edilmiştir.
 

resim990067


 

resim192405


 

resim882964


 

resim432552


 

resim759231


 

resim884516