Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK MATERYALLERİ ETKİNLİĞİ

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK MATERYALLERİ ETKİNLİĞİ

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi programı 2. Sınıf öğrencileri,  Öğr. Gör. Merve Şahin koordinatörlüğünde "Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Öğretimi" dersinde hazırladıkları matematik materyalleri ile Bayramiç 18 Mart Anaokulu’nu ziyaret ederek 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş grubu öğrencileriyle birlikte etkinlikler yaptılar. Öğrenciler, "Eğitimde Araç Geliştirme Teknikleri" dersinde hazırlamış oldukları hikaye önlüklerini, hikaye kartlarını, farklılıklara saygı temalı bebekleri, duyu materyallerini, müzik aletleri ve değişik öğretim materyallerini de okuldaki öğrencilere hediye ettiler. Sınıfta öğrendiklerini uygulama imkanı bulan öğrenciler kalıcı öğrenmelerin yaşandığı bir deneyim yaşadılar.