Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25'inci maddesinde, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez, hükmü bulunmaktadır."

HÜKÜM GEREĞİ BU ŞEKİLDE ÖDEME YAPAN İŞLETMELERE DEVLET KATKISI YAPILACAKTIR.   

BU BAĞLAMDA KAMU KURUMU OLMAYAN BİR İŞLETMEDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN "İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU"NU 2 NÜSHA OLARAK DOLDURUP İMZALATARAK 1 NÜSHASINI EN GEÇ STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇERİSİNDE MESLEK YÜKSEKOKULUMUZA ULAŞTIRMALARI, DİĞER NÜSHASINI STAJ YAPACAKLARI İŞLETMEYE VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.;

İŞLETMELER EĞER ÜCRET ÖDEYECEKLERSE ÖDEDİKLERİ ÜCRETLERE DAİR DEKONT BORDRO VB BELGEYİ EN GEÇ  AYIN 10'UNA KADAR YÜKSEKOKULUMUZA ULAŞTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

         İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU için tıklayınız...

Ekler

Staj Sözleşmesi 2017 (2).docx