Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİPLOMALARINI ALMALARI İÇİN GEREKLİ BELGELER!!

Diploma İşlemleri

 
             MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİPLOMALARINI ALMALARI İÇİN ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROMUZA TESLİM ETMELERİ GEREKEN BELGELER
 
1- Ziraat Bankası IBAN : TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 nolu hesaba (Rektörlük Diploma Gelirleri Hesabı - TC Ziraat Bankası Onsekiz Mart Şubesi) Yüksekokul adını belirterek 30,00.-TL (Otuz) Diploma Kabı Bedeli yatırıldığına dair banka dekontu.
 
2- Öğrenci Kimliği. (Kayıp ise ulusal gazetede zayii ilanı verilerek gazetenin aslı getirilecek.)
 
3- ÇOMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Merkezinden kitap alan öğrencilerin aldıkları kitapları teslim ederek ilişiklerini kesmeleri. Öğrenci ilişik kesme formu öğrenci tarafından öncelikle Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığınca (Terzioğlu Yerleşkesi - Çanakkale) imzalatılacak daha sonra Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosunca ilişik kesilecektir. 

4- Vekalet ile diplomasını aldırmak isteyen öğrencilerimiz, Noterden vekaletname çıkartarak aslı ile birlikte yukarıdaki belgeleri de hazırlayıp vekil tayin ettiği kişiye teslim etmeleri gerekmektedir.
 
5- Geçici Mezuniyet Belgesi alınmış ise aslını getirmek zorundadırlar.
 
                    İlişik kesme formu için  tıklayınız...