Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bayramiç Meslek Yüksekokulu

2016-2017 ÖĞRETİM YILI TEK DERS ve ÜÇ DERS SINAV TARİHLERİ

Tek Ders ve Üç Ders Sınavları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders ve Üç Ders  Sınavları

          Üniversitemiz Senatosu’nun 17/05/2013 tarih ve 08/01 sayılı kararı gereğince 01.08.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden önceki Yönetmeliğe tabi olan öğrenciler için (2010 ve daha önceki yıllarda kayıtlanan öğrenciler) üç ders ve tek ders sınavları aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi    :  28 Haziran-04 Temmuz 2017 

Sınav Tarihi       :  05 Temmuz 2017 

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (2014) 23. Maddesisin (d) fıkrasına göre, 2014 yılı ve sonrasında kayıt yaptırmış olan ve diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerimize yönelik olarak tek ders sınavlarının aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav  Tarihi

Başvuru Tarihi    :  28 Haziran-04 Temmuz 2017 

Sınav Tarihi       :  06 Temmuz 2017 

 SINAVLARA GİRMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Toplam 4 yarıyılda eğitim öğretim planında yer alan tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak

(Mezun olabilecek durumda olmak)

2- Sınavlara başvuru tarihlerinde toplam 4 y.y. da Üç Ders sınavı için en fazla 3, Tek Ders sınavı için en fazla 1 dersi

olmak.

3- Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00' ın altında olduğundan mezun olamayan

öğrencilerimiz şartlı (notu DD veya DC olan) derslerinden üç ders (Üç ders sınav hakkı sadece 2010 ve öncesi kayıtlı

öğrenciler içindir ) veya tek ders sınavına girebilir.

ÖNEMLİ NOT

BİR YARIYIL İÇERİSİNDE TEK DERS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ BAŞARISIZ OLDUĞU AYNI DERS İÇİN ÜÇ DERS SINAVINA GİREMEZ. (2010 ve Öncesi Öğrencilerimiz için)

2011-2014 YILLARI ARASINDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA YAPILACAK OLAN TEK DERS SINAVINA GİREBİLMELERİ İÇİN, KALAN TEK DERSLERİ GÜZ YARIYILI DERSİ OLSA DAHİ BAHAR YARIYILI HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Üç Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Ekler

tek ders sınav dilekçesi.doc
Üç Ders Dilekçe Örneği.doc